कागदपत्र पडताळणीसाठी उमेदवारांची यादी
कागदपत्र पडताळणीसाठी उमेदवारांची यादी (संगणक लिपिक व वायरमन )

ANSWER KEY (उत्तरतालिका) AND RESULT ( संगणक लिपिक व वायरमन)
  वायरमन व संगणक लिपिक या पदाकरिता व्यावसायिक चाचणी ऑनलाइन प्रवेश पत्र  


* उमेदवारांनी अर्जाची मूळ प्रत स्वताकडे जपून ठेवावी, मूळ प्रत किंवा झेरॉक्स प्रत कार्यालयास पाठवू नये.

 
.:: Important Note ::. 
Help Line No :- 7083289669 (फक्त तांत्रिक अडचणी साठी वेळ: १०.०० ते ६.०० वा पर्यन्त)